054-7715392
hagitst11@gmail.com
Menu

חודש: נובמבר 2019

העץ שלי ואני

2 Comments

יום אחד, שוב עליתי על אופניי ונסעתי אל מטע הזיתים הקרוב,להעביר זמן רגוע בינות לעצי הזית. אמרתי לעצמי, אנסה לשוחח עם אחד העצים.הרי רק ליפני כמה ימים לימדו אותנו לשוחח עם עצים. הסתכלתי סביב, ניסיתי להרגיש: מי מהם קורא לי? זה היה העץ השני בהמשך השורה. עץ שגזעו מתרומם מעט מהאדמה ואז מתפצל לשני ענפים […]